Een dynamische school waar het goed leren en leven is!

Homepage

Welkom op onze website!

Campus KA Denderleeuw verenigt de middenschool Denderleeuw, de middenschool Liedekerke en het atheneum Denderleeuw.
Samen bieden wij een allesomvattende vorming die goed op elkaar aansluit. Dit biedt de jongeren een overzichtelijke loopbaan zonder bruuske overgangen. Samen bieden wij kwaliteitsonderwijs met een goede studiebegeleiding en maximale stimulatie van vaardigheden en attitudes die de huidige samenleving vereist.
Maak kennis met onze evenwichtige onderwijsaanpak, sterke studierichtingen en open schoolsfeer.

Onze missie is uitgewerkt in zes strategische doelen (SD):

 • SD1: Iedere jongere zo goed mogelijk voorbereiden op hoger onderwijs (ASO/TSO) en op de arbeidsmarkt (TSO/BSO) met aandacht voor ieder zijn talenten.
 • SD2: Iedere jongere zo goed mogelijk voorbereiden op de uitdagingen van onze (multiculturele) maatschappij.
 • SD3: Een effectieve school uitbouwen (professioneel team, goed uitgebouwde leerbegeleiding en leerlingbegeleiding) met aandacht voor integrale kwaliteitszorg.
 • SD4: Een affectieve school uitbouwen (gunstig en veilig werkklimaat voor leerlingen en personeel).
 • SD5: Een transparante en vlotte interne en externe communicatie.
 • SD6: De pijlers van het pedagogisch project van het GO! in ons dagelijks beleid toepassen.

Bij het navigeren doorheen onze site zal u geregeld de afkortingen MSD, MSL en KAD tegekomen. Wij gebruiken deze om te verwijzen naar de drie vestigingsplaatsen van Campus KA Denderleeuw. MSD verwijst naar de eerste graad aan de De Naeyerstraat in Denderleeuw, MSL naar de eerste graad aan de Kleemputtenstraat in Liedekerke en KAD verwijst naar de tweede en derde graad aan de Kouterbaan in Denderleeuw.

De directie
Tina Van der Stock, directeur
Hilde De Sutter, adjunct-directeur (verantwoordelijke eerste graad Denderleeuw en Liedekerke)

Recent nieuws

KAD
11 jan 2017

500 jaar geleden werd Utopia, het beroemde werk van Thomas More, voor het eerst gepubliceerd, door de Aalsterse drukker Dirk Martens. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseerde…

KAD
11 jan 2017

In het eerste trimester van het schooljaar organiseerde de leerlingenbeleiding van onze school opnieuw preventiedagen. Via workshops en interactieve werkvormen werden de leerlingen gesensibiliseerd, geïnformeerd en vaardigheden…

MSL
11 jan 2017

Net voor de kerstvakantie werden onze leerlingen getrakteerd op een ontbijt. Tijdens dat ontbijt werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal prijzen uit te…

KAD
10 jan 2017

Net voor de kerstvakantie werden onze leerlingen getrakteerd op een ontbijt. Tijdens dat ontbijt maakte de directie van de gelegenheid gebruik om een aantal prijzen uit te…

Volg ons op

 • Smartschool
 • Facebook KAD
 • Facebook MSD
 • Faceook MSL
 • Youtube