Heartsaver vzw AED project #CampusKouterbaan

08 jan 2018 KAD

Het GO! Atheneum Denderleeuw slaat de handen in elkaar met de vzw Heartsaver. Deze vzw ijvert voor een maximale toegankelijkheid tot AED’s (= Automatische Externe Defibrillator) of HARTstarters. Een plotse hartstilstand is immers één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.

HARTstarters mogen dan wel van levensbelang zijn, maar vaak zijn die te weinig toegankelijk voor het grote publiek.

De vzw Heartsaver wil als doelstelling meer dan 10.000 extra HARTstarters (AED’s) installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Iedereen mag een AED gebruiken.

In samenwerking met onze Schoolcampus gelegen in de Kouterbaan, plaatst vzw Heartsaver een AED-toestel buiten aan de school zodat deze in geval van nood voor iedereen 24/7 beschikbaar is.
Zo willen we als school ook bijdragen tot een betere beschikbaarheid van een levensreddend toestel binnen onze gemeente Denderleeuw.

Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig. Het Heartsaver AED Fundraising schoolinitiatief wordt gesteund door het kabinet van het Ministerie van Onderwijs van Minister Hilde Crevits en is mee opgenomen in het actieplan “Hoog tijd voor geZONtijd” ter versterking van het gezondheidsbeleid van scholen.